Projekt
403453 Åtgärder efter gas-revision
403470 Relining dag/spillvatten ledn.
403471 Utbyte kallvattenledningar Mö
403472 Underhåll reservkraft Mö
403474 Åtgärder efter skyfall Mö
403459 Generella batteribyten
403458 SBA skåneteknik
403461 Utbyte dörr automatiker Mö
403469 DIV. underhåll Skåneteknik
403570 Åtgärder efter el-revision
403589 Restaurering konst Mö
403456  OVK åtgärder SUS Mö
401141 Mö, felbortkopplingssystem 11 kV
403454 Mö, UV-reningsanläggn. vatten
402725 Mö, utbyte UPS
402727 Mö, Nödbelysning kulvert
403457 Mö, installation brandlarm kulvert
401146 Mö, installation av sprinkler
402152 Mö, inst. sprinklercentral mm
401525 Mö, säkra ledning för Oxygen
402217 Mö, Handkir.OP install Hepa
402420 Mö, sorptionsavfukt sterilför.
402721 Mö, utbyte papptak ambulansh.
403429 Mö, kompl yttre skyltning
403502 Mö, energieffektivisering 2018
403616 OP-salar ventilation förvaltn.
403632 Mö, Scada automation
402268 Mö utbyte skalskydd By 8 29 40